Qolka Nadwooyinka

waxaa diyaariyey duruustaan hijrada sh. Axmed Cabdilaahi oo jooga Wadanka Jarmalka
kala xiriir: a.alqaasimi@yahoo.de

Hijrada Nabiga Qaybta 1aad

Hijrada Nabiga Qaybta 2aad

Hijrada Nabiga Qaybta 3aad


Hijrada Nabiga Qaybta 4aad


Hijrada Nabiga Qaybta 5aad