halka ku soo qor haddii ay kuu shaqayn waayaan


Tafsiirka Quraanka Ee Masjid Shaafici
By. C/qani Qardhaawi
Tirada Casharka Halka Ka Dhegayso
Suuratu Al Baqara
Fatixa ilaa Albaqara 29 Halka Guji
Albaqara 30 ilaa 59 Halka Guji
Albaqara 60 ilaa 83 Halka Guji
Albaqara 84 ilaa 103 Halka Guji
Albaqara 104 ilaa 126 Halka Guji
Albaqara 127 ilaa 157 Halka Guji
Albaqara 158 ilaa 182 Halka Guji
Albaqara 183 ilaa 202 Halka Guji
Albaqara 203 ilaa 221 Halka Guji
Albaqara 222 ilaa 242 Halka Guji
Albaqara 243 ilaa 256 Halka Guji
Albaqara 257 ilaa 271 Halka Guji
Albaqara 272 ilaa 286 Halka Guji
Suuratu Ala Cimraan
Ala-cimaran 1 ilaa 20 Halka Guji
Ala-cimaran 21 ilaa 51 Halka Guji
Ala-cimaran 52 ilaa 79 Halka Guji
Ala-cimaran 80 ilaa 108 Halka Guji
Ala-cimaran 109 ilaa 136 Halka Guji
Ala-cimaran 137 ilaa 158 Halka Guji
Suuratul Nisaa
Anisaa 1 ilaa 11 Halka Guji
Anisaa 12 ilaa 28 Halka Guji
Anisaa 29 ilaa 48 Halka Guji
Anisaa 49 ilaa 79 Halka Guji
Anisaa 80 ilaa 99 Halka Guji
Anisaa 100 ilaa 122 Halka Guji
Anisaa 123 ilaa 147 Halka Guji
Anisaa 148 ilaa 176 Halka Guji
Suuratu Almaa'ida
AlMaaida 1 ilaa 14 Halka Guji
AlMaaida 15 ilaa 40 Halka Guji
AlMaaida 41 ilaa 58 Halka Guji
AlMaaida 59 ilaa 88 Halka Guji
AlMaaida 89 ilaa 108 Halka Guji
AlMaaida 109 ilaa 120 Halka Guji
Suuratu Al-Ancaam
Al-Ancaam 1 ilaa 39 Halka Guji
Al-Ancaam 40 ilaa 69 Halka Guji
Al-Ancaam 70 ilaa 93 Halka Guji
Al-Ancaam 94 ilaa 120 Halka Guji
Al-Ancaam 121 ilaa 144 Halka Guji
Al-Ancaam 145 ilaa 165 Halka Guji
Suuratu Al-Acraaf
Al-Acraf 1 ilaa 34 Halka Guji
Al-Acraf 35 ilaa 58 Halka Guji
Al-Acraf 59 ilaa 93 Halka Guji
Al-Acraf 94 ilaa 141 Halka Guji
Al-Acraf 142 ilaa 162 Halka Guji
Al-Acraf 163 ilaa 187 Halka Guji
Al-Acraf 188 ilaa 206 Halka Guji
Suuratu Anfaal
Anfaal 1 ilaa 29 Halka Guji
Anfaal 30 ilaa 60 Halka Guji
Anfaal 61 ilaa 78 Halka Guji
Suuratu Tawbah
Tawbah1 ilaa 11 Halka Guji
Tawbah12 ilaa 33 Halka Guji
Tawbah34 ilaa 45 Halka Guji
Tawbah46 ilaa 59 Halka Guji
Tawbah60 ilaa 74 Halka Guji
Tawbah75 ilaa 93 Halka Guji
Tawbah111 ilaa 129 Halka Guji
Suuratu Yuunus
Yuunus1 ilaa 25 Halka Guji
Yuunus26 ilaa 58 Halka Guji
Yuunus59 ilaa 89 Halka Guji
Yuunus90 ilaa 109 Halka Guji
Suuratu Huud
Huud1 ilaa 49 Halka Guji
Huud50 ilaa 83 Halka Guji
Huud84 ilaa 123 Halka Guji
Suuratu Yuusuf
Yusuf1 ilaa 29 Halka Guji
Yusuf30 ilaa 64 Halka Guji
Yusuf65 ilaa 100 Halka Guji
Yusuf101 ilaa 111 Halka Guji
Suuratu Ar-Racad
Racad1 ilaa 15 Halka Guji
Racad16 ilaa 42 Halka Guji
Suuratu Ibraahim
Ibraahim1 ilaa 27 Halka Guji
Ibraahim28 ilaa 52 Halka Guji
Suuratul Xijri
Xijri1 ilaa 77 Halka Guji
Xijri78 ilaa 99 Halka Guji
Suuratu AN-Naxal
Naxal1 ilaa 19 Halka Guji
Naxal20 ilaa 60 Halka Guji
Naxal61 ilaa 89 Halka Guji
Naxal90 ilaa 128 Halka Guji
Suuratu Al-Israa
Al-israa1 ilaa 30 Halka Guji
Al-israa31 ilaa 60 Halka Guji
Al-israa61 ilaa 98 Halka Guji
Al-israa99 ilaa 111 Halka Guji
Suuratu Al-Kahaf
Kahaf1 ilaa 26 Halka Guji
Kahaf27 ilaa 50 Halka Guji
Kahaf51 ilaa 98 Halka Guji
Kahaf99 ilaa 110 Halka Guji