halka ku soo qor haddii ay kuu shaqayn waayaan


Suwarul Min-Xayaati Saxaaba
By C/qani Qardhaawi
Saxaabiga Halka Ka Dhegayso
Anas ibn maalik Halka Ka Gal
Saciid ibn Caamir alJUmaxi Halka Ka Gal
Dufayl inb Camar Ad-dawsiyu Halka Ka Gal
C/lahi ibn Xudafata As-sahmiyu Halka Ka Gal
Cumaryr ibn Wahbin Halka Ka Gal
Baraa ibn Malik Al-ansariy Halka Ka Gal
Thumamatu ibn Uthal Halka Ka Gal
Abu Ayub al Ansaari Halka Ka Gal
Camar ibn Jamuux Halka Ka Gal
Cabdilahi ibn Jaxshi Halka Ka Gal
Abu Cubaydata inb jarax Halka Ka Gal
Cabdilahi ibn Mascuud Halka Ka Gal
Salmaanul Faarisiy Halka Ka Gal
Cikramata ibn Abi jahal Halka Ka Gal
Zaydul Khayr Halka Ka Gal
Cadiyi ibn Xaatim Halka Ka Gal
Abu Dari Alqafaariye Halka Ka Gal
C/lahi ibn umi Maktuum Halka Ka Gal
Majsa'atu ibn thawr Halka Ka Gal
Usayd ibn Xudayr Halka Ka Gal
Cabdilahi ibn Cabaas Halka Ka Gal
Nucman ibn Muqarin Halka Ka Gal
Suhaybu Ruumi Halka Ka Gal
Abuu Dardaa Halka Ka Gal
Zayd ibn Xaaritha Halka Ka Gal