halka ku soo qor haddii ay kuu shaqayn waayaan


Sharxu ibnu Caqiil
Sh. Maxamud Shibile
Tirada Casharka Halka Ka Dhegayso
Casharka 1aad Halka Guji
2 aad Halka Guji
3 aad Dhegayso
4 aad Dhegayso
5 aad Dhegayso
6 aad Dhegayso
7 aad Dhegayso
8 aad Dhegayso
9 aad Dhegayso
10 aad Dhegayso
11 aad Dhegayso
12 aad Dhegayso
13 aad Dhegayso
14 aad Dhegayso
15 aad Dhegayso
16 aad Dhegayso
17 aad Dhegayso
18 aad Dhegayso
19 aad Dhegayso
20 aad Dhegayso
21 aad Dhegayso
22 aad Dhegayso
23 aad Dhegayso
24 aad Dhegayso
25 aad Dhegayso
26 aad Dhegayso
27 aad Dhegayso
28 aad Dhegayso
29 aad Dhegayso
30 aad Dhegayso
31 aad Dhegayso
32 aad Dhegayso
33 aad Dhegayso
34 aad Dhegayso
35 aad Dhegayso
36 aad Dhegayso
37 aad Dhegayso
38 aad Dhegayso
39 aad Dhegayso
40 aad Dhegayso
41 aad Dhegayso
42 aad Dhegayso
43 aad Dhegayso
44 aad Dhegayso
45 aad Dhegayso
46 aad Dhegayso
47 aad Dhegayso
48 aad Dhegayso
49 aad Dhegayso
50 aad Dhegayso
51 aad Dhegayso
52 aad Dhegayso
53 aad Dhegayso
54 aad Dhegayso
55 aad Dhegayso
56 aad Dhegayso
57 aad Dhegayso
58 aad Dhegayso
59 aad Dhegayso
60 aad Dhegayso
61 aad Dhegayso
62 aad Dhegayso
63 aad Dhegayso
64 aad Dhegayso
65 aad Dhegayso
66 aad Dhegayso
67 aad Dhegayso
68 aad Dhegayso
69 aad Dhegayso