Shaadibiyah (Cilmul Qiraa'at)
Tirada Casharka Halka Ka Dhegayso
Casharka Koowaad Halka Guji
Casharka 2aad Halka Guji
Casharka Saddexaad Dhegayso
Casharka Afaraad Dhegayso
Casharka Shanaad Dhegayso
Casharka Lixaad Dhegayso
Casharka Todobaad Dhegayso
Casharka Sideedaad Dhegayso
Casharka Sagaalaad Ma hayo Tan
Casharka Tobnaad Dhegayso
Casharka kow iyo tobnaad Dhegayso
Casharka laba iyo Tobnaad Dhegayso
Casharka Saddex iyo tobnaad Dhegayso
Casharka Afar iyo Tobnaad Dhegayso
Casharka Shan iyo Tobnaad Dhegayso
Casharka Lix iyo Tobnaad Dhegayso
Casharka Todoba iyo Tobnaad Dhegayso
Casharka Sideed iyo Tobnaad Dhegayso
Casharka Sagaal iyo Tobnaad Dhegayso
Casharka Labaatanaad Dhegayso
Casharka Labaatan iyo Kowaad Dhegayso
Casharka labaatan iyo labaad Dhegayso
Casharka labaatan iyo Saddexaad Dhegayso
Casharka labatan iyo Afraad Dhegayso
Casharka labaatan iyo shanaad Dhegayso
Casharka labaatan iyo Lixaad Dhegayso
Casharka labaatan iyo Todobaad Dhegayso
Casharka labaatan iyo Sideedaad Dhegayso
Casharka labaatan iyo Sagaalaad Dhegayso
Casharka Sodonaad Dhegayso
Casharka Kow iyo Sodonaad Dhegayso
Casharka Laba iyo Sodonad Dhegayso
Casharka Sadex iyo Sodonaad Dhegayso
Casharka Afar iyo Sodonaad Dhegayso
Casharka Shan iyo Sodonaad Dhegayso
Casharka Lix iyo Sodonaad Dhegayso
Casharka Todoba iyo sodonaad Dhegayso
Casharka Sideed iyo sodonaad Dhegayso
Casharka Sagaal iyo Sodonaad Dhegayso
Casharka Afartanaad Dhegayso