Ijaazooyin iyo Shaahaadooyin

 Ijaasada iyo Sanadka kutubta Cilmiga ah
Sulamul Wusuul(Alxakami), Risalatu Usulu Fiqi(Li Cakbariye)
Tuxfatul Adfaal, Bahjatul Arwaax,
Xusnul Bayaan fi nadmi mushtarikaatil quraan, Mandumatu Azwaaji Nabiyi, Qasiidatu Miimiyah (ibn Qayim)
Halka ka fiiri
Qasiidatu Taa'iyah(ibn Taymiya)
Xaqiiqatul Siyaam(ibn Taymiya)
Axkamul Janaais (albaani)
Mandumatul JUmlatul Caqaa'id
Halka ka fiiri
Qasiidatu Laamiyah(ibn Taymiya)
Manduumatul Bayquuniyah(bayquniya)
Qasiidatu Qurbatul islaam
Halka ka fiiri
Cubuudiyah (ibn-Taymiya)
Lamcatul Iciqad-Caqiida(Ibnu Qudaama)
Faaridiyah - dhaxalka(shamsu diin)
Halka ka fiiri
Caqida Tadmuriya (ibn-Taymiya)
Tadribu Ar-rawi-Matnu Taqrib musdalax(Imam Nawawi)
Fiqhu Zakat, Siyaam, Xaj(Fawzaan)
Waadix fi usuulu Fiqhi()
Halka ka fiiri
Alifiyatu Siira An-nabawiyi (xaafid Ciraaqi)
Qacidatul Jaliya fi Tawasul wal wasila(Inbu-taymiya)
Muqadimatu fi Usuli Tafsir (ibn-Taymiya)
Tuxfatu Ciraqiya(ibnu-Taymiya)
Halka ka fiiri
Saxiixul Bukhaari(xadiith)
Caqiidatul Daxawiyah (caqiida)
Matni Waraqaat (Usuulu Fiqhi)
Matnu Raxabiya (Faraid)
Nukhbatul Fikri (musdalax)
Matnu Jazariya (culumul Quraan)
Aajaruumiyah (Naxwe)
Halka ka fiiri
Kitaabul Imaan Al-awsad (ibnu-taymiya),
Risaalatu Tabuukiya (inb-qayim)
Naylul Awdaar (Shawkani),
Sifatul Salat (Albaani)
Halka ka fiiri
caqiidatul Wasidiya (ibnu-taymiya),
Nadmul Xabiir(culumul Quran)
Shamaa'il Maxamadiyah (Tirmidi),
Shadal Carfi (sarfi)
halka ka fiiri